Kurumsal Kimlik

Kurumsal kimlik, kurumun kendini ifade etme şeklidir ve genellikle değişmez. Yapılan çalışma kurumunuzu anımsatacaktır ve kurumsal kimlik kitabı bu çalışmanın vazgeçilmez öğesidir. Firma, oluşturulan imajla, tüketicinin aklına kazınır. Bu yönüyle firmanın reklam yatırımlarının başarılı olmasını sağlayan çalışmalardan biridir. Bu doğrultuda Cmc Ajans müşterisine en yaratıcı ve özgün tasarımları sunar.